focusgroep duurzaamheid werkt samen aan kennisdossier

Duurzaamheid is een breed begrip, maar in de kern komt duurzaamheid neer op een gezonde balans tussen mensen, aarde en economie. Zo kunnen we toekomstige generaties ook (nog) in hun behoefte voorzien zonder de aarde uit te putten. Door allerlei ontwikkelingen neemt de noodzaak om te verduurzamen steeds meer toe en staat dit onderwerp hoog op de maatschappelijke agenda. Hoog tijd om in actie te komen, maar hoe draag je hier als vereniging aan bij en hoe kun je jouw leden hierin ondersteunen? 

In de DNA-focusgroep Duurzaamheid is gesproken over dit grote vraagstuk en gewerkt aan het kennisdossier ‘Duurzaamheid’. In het kennisdossier zijn voorbeelden en praktische tools te vinden waarmee je als vereniging en richting jouw leden zelf aan de slag kunt. Op donderdag 14 september jl. is de focusgroep Duurzaamheid voor de laatste keer bij elkaar gekomen. Tijdens de online bijeenkomst heeft Frank Koreman van IVBB een presentatie gegeven over het platform DEB. 

Platform DEB helpt MKB-ondernemers die wettelijk verplicht zijn energiebesparende maatregelen te nemen vanuit Wet Milieubeheer en MKB-ondernemers die geen wettelijke verplichting hebben maar wel energiebesparende maatregelen willen doorvoeren in hun bedrijf vanwege duurzaamheid en/of kostenbesparing. Door aan te haken als partner kun je jouw achterban informatie, antwoorden en praktische tools bieden en hen ondersteunen in het maken van beleid. De presentatie over het platform DEB (Duurzaam Energie Besparen) vindt je hier. Om deze te bekijken meot je wel eerst inloggen.