Kuperus&Co
terug naar overzicht

Kuperus&Co is een maatschap van drie ervaren adviseurs: Marike Kuperus, Peter van der Loo en Inge Poorthuis. Ze zijn gespecialiseerd in het werken voor verenigingen en maatschappelijke organisaties met een betrokken achterban.

Over passie en eigenaarschap
De vereniging is een bijzondere organisatievorm. Daar verzamelen zich mensen met een gedeeld vak, passie, lot of bedrijf. Of ze nu lid zijn, bestuur, vrijwilliger of beroepskracht, ze voelden zich betrokken bij de gedeelde doelstelling.

Verenigen vraagt om een andere manier van organiseren. Je bent dan wel allemaal eigenaar, maar je bent niet allemaal de baas over alles. Kuperus&Co begeleidt en adviseert verenigingen en stichtingen bij strategische vraagstukken maar ook bij de praktische uitvoering.

Marike, Peter en Inge spreken zowel de taal van de bestuurders en toezichthouders, als die van medewerkers, het lid en van de bevlogen betrokkenen uit de achterban. 

Wat biedt Kuperus&Co

Mensen komen bij Kuperus&Co voor inspiratie in de vorm van lezing, workshop, brainstorm en training. Versterking door advies, begeleiding en beweging door projectuitvoer, implementatie, evaluatie en interimschap.

Kuperus&Co werkt aan beweging op deze belangrijke thema’s:

  • Goed bestuur en governance
  • Verengingsdemocratie
  • Strategie en koers
  • Efficiënt verenigingsbureau
  • Ledenbinding 
  • Vrijwillige inzet

DNA : samen sterker

Kuperus&Co past de kennis die zij tijdens hun werkzaamheden opdoen toe in een brede context. Ze delen hun inzichten niet alleen binnen hun eigen netwerk, maar ook daarbuiten door regelmatig artikelen, werkmethoden, blogs en af en toe een boek te publiceren. In juni 2018 publiceerden ze het boek 'Routeplanner voor verenigen', dat focust op het mobiliseren van passie en eigenaarschap. De herziene editie van dit boek is in 2023 uitgegeven. Een boek voor verenigingsprofessionals, actieve leden, besturen en directies. 

Wil je weten hoe je meer impact maakt, vrijwilligers beter kan betrekken, als bestuur effectiever opereert of hoe je als bureau het beste de vereniging kan ondersteunen? Neem dan contact met ons op! 

Postadres
Vredenburg 40
3511 BD UTRECHT NEDERLAND
Bezoekadres
Vredenburg 40
3511 BD Utrecht NEDERLAND
030-6563231