Be-TIM
terug naar overzicht

Be-TIM: betrokken en betrouwbaar

  • Is je vereniging toe aan een nieuwe strategie
  • Zoek je naar een passende samenwerkingsvorm met andere organisaties? 
  • Zijn er issues in de governance
  • Ben je op zoek naar nieuwe financieringsvormen
  • Kan het bestuur een professionaliseringsslag gebruiken? 
  • Of wil je gewoon even sparren met iemand van buiten? 

Voor al dat soort vragen kun je terecht bij Be-TIM. 

Tim van der Rijken heeft ruime ervaring in de verenigingswereld, vanuit heel verschillende rollen. Be-TIM is dan ook de afkorting voor Bestuur, Toezicht en Interim Management. Dit zorgt ervoor dat Tim jouw vraagstuk automatisch vanuit verschillende invalshoeken zal bekijken. Hij begrijpt de bestuurlijke dynamiek en weet uit ervaring hoe om te gaan met belangen die in de achterban en de bureau-organisatie meespelen. Tim beschikt daarnaast over een brede theoretische ‘bagage’: hij is jurist en econoom, gepromoveerd op een onderzoek naar strategievoering door brancheorganisaties en auteur van diverse boeken en artikelen over verenigingen. En dankzij zijn bestuurlijke en advieservaring, 10 jaar vanuit Berenschot en sinds 2020 vanuit Be-TIM, beschikt hij over een breed interventierepertoire.

Zijn kernwaarden zijn betrokkenheid en betrouwbaarheid: elke opdracht gaat in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Samen werken we aan draagvlak voor de te ontwikkelen oplossingen, al vanaf het eerste gesprek. En stap voor stap bepalen we samen de gewenste vervolgacties, zodat je grip houdt op het proces en niet voor verrassingen komt te staan. 

Bezoekadres
Gerrit van der Veenstraat 113 2
1077 DV Amsterdam NEDERLAND
0611320072